Kategorie:

Jedna umowa dla wszystkich, czyli ubezpieczamy całą rodzinę.

Ubezpieczeniowa hybryda.
Chociaż ubezpieczenie rodzinne wygląda na jeden z wariantów ubezpieczenia grupowego, czyli opcji bardzo popularnej w zakładach pracy, jest czymś nieco innym. Ten typ ubezpieczenia, podobnie jak ubezpieczenie grupowe, pozwala nam wpisać do umowy kilku członków rodziny na raz. Z tą różnicą, że zawiera w sobie również cechy polis indywidualnych, dzięki czemu warunki umów poszczególnych członków rodziny są modyfikowalne.
W odróżnieniu od ubezpieczeń zwanych „twardymi” – czyli takich, które wypłacają daną kwotę jedynie w przypadku śmierci ubezpieczonego, opcje dla rodziny dają możliwość zawarcia wielu umów dodatkowych. Należą do nich np. ułatwiony dostęp do badań medycznych dla części ubezpieczonych, wypłata jasno określonych środków w przypadku zdarzeń losowych czy możliwość odkładania pieniędzy na przyszłość — tego rodzaju możliwości są szczególnie przydatne, gdy ubezpieczamy nasze dzieci. 
W ten sposób, mamy możliwość zawarcia umowy, według której, na przykład, jeden z rodziców uposaża na wypadek swojej śmierci dwójkę dzieci. Ich udział procentowy jest równy i w tym przypadku wynosi 50%. Obok tego, możemy ubezpieczyć osobę starszą, zapewniając jej, na podstawie umów dodatkowych, ułatwiony dostęp do konkretnych usług medycznych. Powyższy przykład pokazuje, że ubezpieczenia rodzinne mogą być rozwiązaniem wyjątkowo korzystnym, ze względu na elastyczność zawieranych umów i spore możliwości zmiany ich warunków.

Tańsze składki.Stosunkowo niskie składki, które oferują ubezpieczenia rodzinne, są jednym z powodów ich popularności. Wszystko ma jednak swoje wady i w przypadku tego typu ofert, jeśli chcemy uzyskać dobre warunki umowy, najlepiej będzie nie zwlekać i umówić się na spotkanie z agentem ubezpieczeniowym jak najszybciej. Ubezpieczenie dla całej rodziny, podobnie jak każde inne, musi zostać oszacowane pod względem ryzyka. Z każdym kolejnym rokiem, prawdopodobieństwo śmierci lub wystąpienia cięższych chorób w rodzinie wzrasta, a wraz z nim, wzrośnie wysokość naszej składki. Mało tego — prócz wyższej składki, maksymalna kwota ubezpieczenia może się znacznie zmniejszyć, ze względu na wzrost ryzyka, które podejmuje ubezpieczyciel, podpisując umowę.