Kategorie:

Czy możemy przepisać majątek nie będąc w małżeństwie z partnerem?

Wspólny majątek

Jeśli mieszkamy razem z partnerem, posiadamy majątek wspólny. Jednakże prawo do przedmiotów zakupionych przez daną osobę należy właśnie do tej osoby, a nie do obu partnerów. W tym przypadku nie obowiązuje bowiem majątkowa wspólność ustawowa – jest to kwestia zarezerwowana jedynie dla małżonków. Nabycie przedmiotów wspólnie odnosi się do zasady współwłasności, gdzie każda ze stron ma określony udział we własności. Co ciekawe, partnerzy mogą skorzystać z podziału majątku, który jest ich współwłasnością. 

Konkubinat to specyficzne pojęcie w prawie, które nie obejmuje także ustawy alimentacyjnej. Po zakończeniu trwania związku nie ma możliwości ubiegania się o alimenty, bez względu na to, jak długo trwał związek, czy też jakie zawarto układy. Praktycznie rzecz ujmując, nawet po długoletnim związku mężczyzna nie ma obowiązku płacenia alimentów na kobietę i na odwrót. 

Prawo spadkowe

W przypadku prawa spadkowego, jakie obowiązuje w naszym kraju, ustawa wskazuje, że małżonkowie dziedziczą po sobie bez względu na to, czy zostało to zapisane w testamencie. Konkubinat natomiast nie jest objęty żadną z ustaw, dlatego po śmierci partnera nie mamy prawa do majątku, ani uczestniczenia w jego podziale. Jeżeli zmarły nie ma żadnego krewnego, część majątku przechodzi ustawowo na gminę lub Skarb Państwa. Prawo spadkowe wskazuje zatem, że osoby żyjące w konkubinacie są dla siebie obce. 

Testament

Nieco inaczej wygląda sprawa, gdy zmarła osoba pozostawiła po sobie testament, w którym zabezpieczyła prawa partnera do części majątku. Pamiętajmy o tym, że dokument ten powinien zostać sporządzony w kwalifikowanej formie pisemnej. Powinien przede wszystkim bazować na odręcznym podpisie spadkodawcy wraz z datą. Nie jest uznany za ważny testament sporządzony elektronicznie, czy też maszynowo lub przez inną osobę (wyłączając notariusza). Najlepszą opcją w tym przypadku jest notarialny testament, który da pewność co do pełnoprawności dokumentu oraz stanowi doskonałe zabezpieczenie przed zagubieniem. Na mocy testamentu konkubenci mogą po sobie dziedziczyć, jednocześnie mając obowiązek wpłacenia zachowku części spadkobierców wskazanych w ustawie. Zachowek wynosi połowę tego, co dany spadkobierca by otrzymał w sytuacji, gdyby nie sporządzono dokumentu.